Konzole a příkazy

Požadavky

Otevření konzole

  • Otevřeme PuTTy
  • Přihlásíme se na danou IP serveru jako user01 (heslo Vám bylo zasláno na e-mail)
  • Zadáme příkaz „screen -r“

Dostupné příkazy

Admin [SteamID | Jméno_hráče] –  Nastaví hráči admina

Admins – Zobrazí seznam současných adminů

Airdrop – Přinutí přeletět letadlo a vypustit airdrop

Ban [SteamID | Jméno_hráče]/[Důvod]/[Doba banu] – Zabanuje hráče pro daný důvod a na daný čas. Defaultní doba je jeden rok, což znamená 31 536 000 vteřin, což se zobrazí i v konzoli. Uživatelům kteří se budou pokoušet na server připojit, se zobrazí zbývající čas a důvod.

Bans – Zobrazí seznam současných banů

Bind [IP] – Spojí specifickou interní IP adresu se socketem

Chatrate [Číslo] – Nastaví minimální čas mezi zprávami pro ochranu proti spamu

Cheats [Enable | Disable] – Povolí na serveru cheaty, což dovolí hráčům používat příkazy jako například Give

Cycle [Číslo] – Nastaví délku mezi dnem a nocí v sekundách

Day – Nastaví současný čas na den

Debug  Poskytne informace o serveru

Experience [SteamID | Jméno_hráče]/[Počet zkušeností] – Daruje hráči daný počet zkušeností

Filter – Vyfiltruje hráče kteří nemají Anglická-alfanumerická jména

Flag [SteamID | Jméno_hráče]/[Flag]/[Hodnota] – Nastaví hráči daný flag

Give [SteamID | Jméno_hráče]/[ItemID]/Množství – Daruje hráči specifický item s daným množstvím

Gold – Nastaví server pro povolování pouze Gold hráčů

Help [Příkaz] – Zobrazí informace o daném příkazu

Hide_Admins – Admini se budou zobrazovat jako normální hráči

Kick [SteamID | Jméno_hráče]/[Důvod] – Vyhodí specifického hráče ze serveru

Kill [SteamID | Jméno_hráče] – Zabije specifického hráče

Loadout [SkillsetID]/[ItemID]/[ItemID]/ – Daruje hráčům dané itemy při spawnutí

Log [Chat]/[Join/Leave]/[Death]/[Anticheat] – Povolí ukládání zpráv z Chatu/Připojení/Odpojení/Smrtí. Každý parametr může být pouze Y, nebo N

Map [Název_mapy] – Nastaví mapu, která se načte při spuštění serveru

MaxPlayers [Číslo] – Nastaví maximální počet hráčů, kteří se mohou připojit

Mode [Easy | Normal | Hard] – Nastaví obtížnost serveru

Name [Text] – Nastaví jméno serveru v server listu

Night – Nastaví současný čas na noc

Owner [SteamID] – Nastaví hráči majitele

Password [Text] – Nastaví heslo pro připojení na server

Permit [SteamID]/[Tag] – Přidá specifického hráče do seznamu hráčů, kteří se mohou připojit na server

Permits – Zobrazí seznam hráčů, kteří se mohou připojit na server

Perspective [First | Third | Both | Vehicle] – Nastaví perspektivu serveru

Players – Zobrazí seznam momentálně připojených hráčů

Port [Číslo] – Přiřadí serveru port

PvE – Zakáže PVP (hráči versus hráči)

Queue_Size [Číslo] – Nastaví maximální počet hráčů, jenž můžou čekat ve frontě při plném serveru

Reputation [SteamID | Jméno]/[Reputace] – Přidá hráči reputaci

ResetConfig – Resetuje soubor config.dat na defaultní hodnoty

Save – Uloží současný stav serveru

Say [Text]/[R]/[G]/[B] – Napíše zprávu všem hráčům na serveru

Shutdown [Delay] – Uloží mapu, vyhodí hráče a vypne server

Slay [SteamID | Jméno_hráče] – Zabije daného hráče a dá mu ban na jeden rok, což znamená 31 536 000 vteřin

Spy [SteamID | Jméno_hráče] – Vyfotí screenshot z pohledu daného hráče a uloží ho do počítače hráče, který zadal tento příkaz jako Spy.jpg

Storm – Zapne déšť

Sync – Povolí hráčům sdílet uložená data mezi servery

Teleport [SteamID | Jméno_hráče]/[SteamID | Jméno_hráče| Lokace] – Teleportuje prvního hráče k druhému hráči/lokaci

Time [Číslo] – Nastaví současný čas v sekundách

Timeout [Číslo] – Nastaví maximální odezvu hráče, předtím než bude automaticky kicknut serverem

Unadmin [SteamID | Jméno_hráče] – Odebere hráči admina

Unban [SteamID] – Odebere hráči ban

Unpermit [SteamID] – Odebere hráče ze seznamu povolených hráčů

Vehicle [SteamID | Jméno_hráče]/[VehicleID] – Daruje hráči vozidlo

Welcome [Text]/[R]/[G]/[B] – Nastaví zprávu, která se zobrazí hráčům při připojení na server

Whitelisted – Povolí připojení jen povoleným hráčům

Aktualizace provedena: Říjen 5, 2017

Byl tento článek užitečný?

Související články

CzechEnglish