Pokročilá konfigurace

Požadavky

Upozornění:
 • Ačkoliv singleplayer má možnost mapy 4096×4096, tak server nemá schopnost zpracovávat a odesílat tolik dat
 • Čím větší mapa, tím delší čas potřebný k uložení – u map 2048×2048 může docházek k:
 • Proto doporučuji nastavit uložení jednou za rok
 • Tento návod není o přidávání obsahu do hry, ten najdete zde
 • Informace, které zde vidíte jsou ty nejdůležitější, zbytek najdete zde (EN)

Pokročilá konfigurace

 • veškerá konfigurace je v souboru openttd.cfg, který naleznete ve složce /home/user01/.openttd
 • Konfigurační soubor je stejný jak pro klienta, tak pro server, takže se nedivte možnostem, které na server nepatří
 • Věci, které zde nepopisuji se buď serveru netýkají, nebo nejsou důležité, popřípadě mají vlastní návody
 • Rozložení Vaší konfigurace může být odlišné, ale informace jsou stejné, tudíž si je musíte dohledat, nejsou ve stejném pořadí

OPENTTD.CFG

[difficulty]

 • competitor_speed = [0 | 1 | 2 | 3 | 4]
  • Rychlost výstavby u protihráčů (botů); 0 = velmi pomalá, 4 = opravdu rychlá
 • construction_cost = [0 | 1 | 2]
  • Náklady na výstavbu; 0 = minimální, 2 = maximální
 • diff_level = [0 | 1 | 2 | 3]
  • Přednastavené obtížnosti; 0 = jednoduchá hra, 1 = normální, 2 = obtížná, 3 = zpřístupní vlastní nastavení
  • Pokud nechcete předdefinované nastavení, tak zvolte 3, jinak server bude vlastní nastavení ignorovat
 • disasters = [true | false]
  • Možnost „pohrom“, které mohou znepříjemnit hru
 • economy = [true | false]
  • Možnost ekonomiky
  • Toto zahrnuje inflace a jiné pohyby ekonomiky
 • industry_density = [0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5]
  • Množství členitosti průmyslu na mapě; 0 = žádný, 5 = velké množství
  • I když je nastavená možnost 0, tak lze zafinancovat stavbu nových fabrik
 • initial_interest = [2 | 3 | 4]
  • Procentuální úrok banky za půjčku; 2-4 % z půjčené částky
 • line_reverse_mode = [true | false]
  • Možnost otočení vlaku pouze ve stanici
  • true = pouze ve stanici/depu, false = kdekoliv
 • max_loan = [100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000 ]
  • Maximální půjčka od banky
  • Daná částka je v GBP (britská libra)
 • max_no_competitors = [od 0 do 14]
  • Maximální počet protihráčů (botů)
 • number_industries = [0 | 1 | 2 | 3 | 4]
  • Počet průmyslových objektů na mapě; 0 = žádný, 4 = maximální
 • number_towns = [0 | 1 | 2 | 3 | 4]
  • Počet měst na mapě; 0 = minimum, 4 = maximum
 • quantity_sea_lakes = [0 | 1 | 2 | 3 | 4]
  • Počet jezer na mapě; 0 = velmi málo, 3 = mnoho, 4 = vlastní nastavení
  • Toto nastavení také záleží na výšce hladiny moře
 • subsidy_multiplier = [0 | 1 | 2 | 3]
  • Nastavuje multiplikátor dotací
  • 0 = 1.5×, 1 = 2×, 2 = 3×, 3 = 4×
 • terrain_type = [0 | 1 | 2 | 3 | 4 ]
  • Typ terénu (myšleno výškově); 0 = plocha, 4 = vysoké hory
 • town_council_tolerance = [0 | 1 | 2]
  • Nastavuje postoj měst vůči hráčským zásahům jako bourání, kácení stromů aj.
  • 0 = pasivní, 1 = tolerantní, 2 = nepřátelské
 • vehicle_breakdowns = [0 | 1 | 2]
  • Nastavení četnosti poruch vozidel
  • 0 = vůbec, 1 = redukované, 2 = normálně
 • vehicle_costs = [0 | 1 | 2]
  • Cena vozidel; 0 = nízká, 2 = vysoká

[game_creation]

 • town_name
  • Jaké názvy měst budou použity při generaci mapy
  • english|french|german|american|latin|silly|swedish|dutch|finnish|polish|slovakish|norwegian|hungarian|austrian|romanian|czech|swiss|danish|turkish|italian|catalan
 • landscape
  • Typ mapy která se bude generovat
  • Temprate: Běžná mapa s normálním průmyslem
  • Artic: Vysokohorská mapa s mírně odlišným průmyslem
  • Tropic: Poušť a jungle, úplně odlišný průmysl
  • Toyland: Říše hraček, úplně odlišný průmysl
 • snow_line_height [od 2 do 253]
  • Nastavení “sněžné” čáry tzn. od jaké výšky se začne objevovat sníh
 • starting_year [0 – xxxx]
  • Rok na kterém začne server, přednastaven je 1950
  • V základu je nejnižší možný rok 1925, při nastavení nižšího roku nebudete mít dostupná vozidla
  • V případě rozšíření lze nastavit i nižší
 • land_generator [0 | 1]
  • Generátor světa; 0 = původní TTD, 1 = Terra Genesis Perlin
 • oil_refinery_limit [od 12 do 48]
  • Maximální možný počet bloků od okraje, ve kterém se mohou objevit rafinerie
 • tgen_smoothness [0 | 1 | 2 | 3]
  • Zarovnání krajiny; 0 = hladká, 3 = velmi hrubá
 • variety [0 | 1 | 2 | 4 | 5]
  • Členitost terénu; 0 = bez členitosti, 5 velmi členitý terén
 • generation_seed
  • Devítimístné číslo, dle kterého se bude generovat terén
 • tree_placer [0 | 1 | 2]
  • Nastavení sázení stromů; 0 = žádné stromy, 1 = původní sázení, 2 = vylepšené sázení
 • map_x [od 6 do 11]
  • Nastavení délky mapy po ose X
  • 6 = 64 bloků, 11 = 2048 bloků
 • map_y [od 6 do 11]
  • Nastavení délky mapy po ose y
  • 6 = 64 bloků, 11 = 2048 bloků
 • water_borders [od 0 do 15]
  • Maximální počet bloků „vodní” hranice světa
 • custom_town_number [od 1 do 5000]
  • Vlastní počet měst, musí být alespoň jedno
  • Varování: Každé město může mít maximálně 1 typ průmyslu
 • custom_sea_level [od 1 do 90]
  • Výška moře, v základu 2
  • Čím vyšší číslo, tím více bude vodních oblastí na mapě
 • min_river_length
  • Minimální délka řeky, myšleno v počtu bloků

[vehicle]

 • disable_elrails = [true | false]
  • Možnost vypnout elektrifikaci tratě
  • V případě vypnutí tak elektrické lokomotivy budou jezdit po normálních tratích (jako v původním TTD)
 • dynamic_engines = [true | false]
  • Pokud je tato možnost povolena, tak umožní současně používat různá vozidla z NewGRF balíčků společně s původními
  • Pokud není tak je počet vozidel velmi omezen
 • extend_vehicle_life [od 0 do 100]
  • Možnost rozšířit životnost vozidel, počítáno v rocích
 • freight_trains [od 1 do 255]
  • Násobitel hmotnosti nákladních vlaků
  • Možnost realističnosti hry, používat s rozumem!
 • max_aircraft [od 0 do 5000]
  • Nastavení maximálního počtu letadel na společnost
 • max_roadveh [od 0 do 5000]
  • Nastavení maximálního počtu silničních vozidel na společnost
 • max_ships [od 0 do 5000]
  • Nastavení maximálního počtu lodí na společnost
 • max_train_length [od 1 do 64]
  • Maximální délka vlaků, počítáno na bloky
  • Počítejte s tím, že některé lokomotivy nejsou schopny uvést velký náklad
 • max_trains [od 0 do 5000]
  • Nastavení maximálního počtu vlaků na společnost
 • never_expire_vehicles = [true | false]
  • Nastavení doby provozu, po vypršení bude vozidlo „zastaralé”
  • V případě false vozidlo nebude nikdy označeno za staré
 • plane_crashes = [0 | 1 | 2]
  • Havárie letadel; 0 = žádné, 2 = normálně
 • plane_speed [1 | 2 | 3 | 4]
  • Nastavení rychlosti letadel v poměru ku zbylým vozidlům
  • Poměr je 1/x (v základu je to 1/4 zobrazené rychlosti), to dává nádech stoupání a klesání u pohybu letadel
 • road_side = [left | right]
  • Na které straně budou jezdit vozidla
 • roadveh_acceleration_model [0 | 1]
  • Možnost zrychlení vozidel; 0 = původní, 1 = realistické
  • Při realistickém nastavení budou vozidla rychlejší do kopců, ale budou zpomalovat v zatáčkách apod.
 • roadveh_slope_steepness [od 0 do 10]
  • Nastavení strmosti svahů, to znamená, že čím strmější svah, tím vozidlo více zpomalí, uvádí se v %
  • Nastavení bude aktivní pouze v případě, že je aktivováno realistické zrychlení
 • servint_aircraft [od 0,5 do 800]
  • Doba výstavby nových letounů
 • servint_ispercent = [true | false]
  • Možnost úpravy předčasných servisních prohlídek
  • Například pokud má vlak spolehlivost 80 % a je aktivována tato možnost, společně s nastaveným servisním intervalem 10 % tak vlak pojede na kontrolu při 72 %
 • servint_roadveh [od 0,5 do 800]
  • Doba výstavby nových silničních vozidel
 • servint_ships [od 0,5 do 800]
  • Doba výstavby nových lodí
 • servint_trains [od 0,5 do 800]
  • Doba výstaby nových vlaků
 • train_acceleration_model [0 | 1]
  • Možnost zrychlení vlaků; 0 = původní, 1 = realistické
  • Při realistickém nastavení budou vlaky rychlejší do kopců, ale budou zpomalovat v zatáčkách apod.
 • train_slope_steepness [od 0 do 10]
  • Nastavení strmosti svahů, to znamená, že čím strmější svah, tím vlak více zpomalí, uvádí se v %
  • Nastavení bude aktivní pouze v případě, že je aktivováno realistické zrychlení
 • wagon_speed_limits = [true | false]
  • Nastavení maximální rychlosti pro vagóny
  • Toto nastavení v základní hře nemá význam, slouží jen pro obsah z NewGRF

[construction]

 • autoslope = [true | false]
  • Nastavení automatické tvorby převýšení
 • build_on_slopes = [true | false]
  • Možnost stavby na „okrajích”, umožní to stavbu všech konstrukcí nehledě na nerovnosti terénu
 • clear_frame_burst [od 0 do 1073741824]
  • Omezovač příkazů na „vyčištění” polí, které server povolí v jednom framu
 • clear_per_64k_frames [od 0 do 1073741824]
  • Rychlost zpracováváni požadavků z clear_frame_burst
  • Čím rychlejší, tím rychleji se opět povolí vkládat do řady příkazů
 • extra_dynamite = [true | false]
  • Tato možnost umožňuje zničit i věci, které normálně zničit nejdou jako mosty, křižovatky aj.
  • V praxi to umožňuje ničit věci, které by městská správa nikdy nedovolila
 • freeform_edges = [true | false]
  • Možnost nastavení „vlastních” okrajů mapy, není limitace ohraničení vodou
 • max_bridge_length
  • Mění maximální délku mostu, v základu 16
  • S délkou se rapidně zvyšuje i cena
 • max_tunnel_length
  • Mění maximální délku tunelu, v základu 16
  • S délkou se rapidně zvyšuje i cena
 • raw_industry_construction  [0 | 1 | 2 ]
  • Zde můžete nastavit, jaké typy průmyslu budete moci postavit
  • 0 = žádné, 1 = jen výrobní (továrny, elektrárny aj.), 2 = i těžební
 • road_stop_on_competitor_road = [true | false]
  • Povolí dopravním prostředkům jezdit po silnici postavené jinou společností
 • road_stop_on_town_road = [true | false]
  • Povolí dopravním prostředkům jezdit po silnici postavené městem

[economy]

 • allow_shares = [true | false]
  • Možnost nakupování ostatních firem (akcie, neboli podíl ve firmě)
 • allow_town_roads = [true | false]
  • Města mají povoleno stavět silnice
 • bribe = [true | false]
  • Možnost uplácet města pro zvýšení všeobecného pohledu na společnost
 • found_town [0 | 1 | 2]
  • Možnost založit vlastní město
  • 0 = není možno, 1 = je možno, 2 je možno s vlastním rozřazením
 • inflation = [true | false]
 • infrastructure_maintenance [true | false]
  • Možnost platit za údržbu vlastní infrastruktury
 • larger_towns [od 0 do x]
  • Počet vesnic, které se změní na města a velkoměsta
  • Dané číslo znamená 1/n z celku, takže čím vyšší číslo, tím menší % vesnic se změní ve velkoměsta; 0 = žádné se nezmění
 • mod_road_rebuild = [true | false]
  • Možnost měst „uklidit” nepotřebné silnice a slepé uličky
 • multiple_industry_per_town = [true | false]
  • Možnost obejít pravidlo 1 typ průmyslu na město
  • false = město může mít pouze 1 typ od každého průmyslu
 • smooth_economy = [true | false]
  • Ekonomika se bude měnit pravidelně a po malých krocích
  • false = ekonomika bude mít pouze několik skoků, ale obrovských
 • town_growth_rate [int_x]
  • Číselná hodnota ovlivňující rychlost rozvoje města
  • Nastavení 0 nevypne změny v počtu obyvatel, stále zde bude možnost výsledné číslo změnit pomocí financování, či bouráním budov
 • town_layout [0 | 1 | 2 | 3 | 4]
  • Nastavení rozvržení městské dopravní sítě
  • 0 = základní algoritmus, 1 = vylepšený algoritmus, 2 = síť 2×2, 3 = síť 3×3, 4 = náhodně

[locale]

 • currency
  • Možnost nastavit základní měnu, funguje pouze v případě, že hráč nemá přednastavenou jinou, jinak klient > server
  • Možné měny zde
 • units_force [si]
  • Jednotky síly
 • units_height [metric | imperial]
  • Jednotky výšky
 • units_power [metric | imperial]
  • Jednotky výkonu
 • units_velocity [metric | imperial]
  • Jednotky  rychlosti
 • units_volume [metric | imperial]
  • Jednotky hlasitosti
 • units_weight [metric | imperial]
  • Jednotky váhy

[gui]

 • auto_euro = [true | false]
  • Některé měny se automaticky změní na euro (většinou rok 2002)
  • false = měny se nezmění na euro
 • autoscroll = [true | false]
  • Mapa se začne posouvat pokud zajedete myší na okraj
 • autosave [off | monthly | quarterly | half year | yearly]
  • Možnost automatického uložení [vypnuto | měsíčně | každé 3 měsíce | každých 6 měsíců | jednou za rok]
  • Varování: Ukládání mapy je velmi náročný proces a s velikostí exponenciálně roste, tudíž čím větší mapa, tím je doporučeno méně ukládání viz. chyba nahoře
 • autosave_on_exit = [true | false]
  • Automatické uložení při odchodu hráče
 • coloured_news_year
  • Od jakého roku začnou být barevné noviny (defaultně r. 2000)
 • graph_line_thickness [od 1 do 5]
  • Tloušťka čáry v grafu, například úspěch společnosti apod.
 • lost_train_warn = [true | false]
  • Varovat, pokud se „ztratí” vlak
 • newgrf_developer_tools [0 | 1]
  • Možnost debugovacího programu pro NewGRF
 • population_in_label = [true | false]
  • Nastavení viditelnosti populace města u jeho jména, př. Rtyně v Podkrkonoší (638)

[network]

 • admin_password
  • Heslo k admin rozhraní
 • autoclean_companies = [true | false]
  • Automatické mazaní společností, které nebudou aktivní daný čas
 • autoclean_novehicles [od 0 do 256]
  • Automatické mazání společností, které nemají žádný dopravní prostředek po daný čas; 256 = 21 herních let, 0 = vypnuto
 • autoclean_protected [od 0 do 256]
  • Automaticky odstraní heslo společnosti pokud nevyvíjí aktivitu po stanovenou dobu; 256 = 21 herních let
 • autoclean_unprotected [od 0 do 256]
  • Automaticky smaže společnosti, které nemají heslo a nevyvíjí žádnou aktivitu po danou dobu; 256 = 21 herních let
 • client_name
  • Jméno defaultního klienta – nemá význam pro server
 • max_join_time [od 0 do xxxx]
  • Maximální počet tiků, do kterých se hráč musí přihlásit, jinak ho hra nevpustí
  • Pro větší servery je zapotřebí nastavit vyšší čas z důvodu stahování velké mapy
 • max_password_time [od 0 do xxxx]
  • Maximální počet tiků pro zadání hesla na firmu, než bude dotyčný vykopnut
 • max_spectators [od 0 do 255]
  • Maximální počet pozorovatelů
 • min_active_clients [od 0 do 255]
  • V případě, že je počet hráčů nižší než hodnota, tak hra bude pozastavena
 • pause_on_join = [true | false]
  • Pozastavení hry při připojování dalšího hráče
 • rcon_password
  • Heslo pro RCON příkazy
 • restart_game_year [rok]
  • V tomto roce se hra restartuje a začne od začátku
 • server_admin_chat = [true | false]
  • Povolí admin chat
 • server_admin_port
  • Port pro přípojení do admin rozhraní
 • server_advertise = [true | false]
 • server_lang
  • Přednastavený jazyk serveru
  • Možné jazyky: ANY, ENGLISH, GERMAN, FRENCH, BRAZILIAN, BULGARIAN, CHINESE, CZECH, DANISH, DUTCH, ESPERANTO, FINNISH, HUNGARIAN, ICELANDIC, ITALIAN, JAPANESE, KOREAN, LITHUANIAN, NORWEGIAN, POLISH, PORTUGUESE, ROMANIAN, RUSSIAN, SLOVAK, SLOVENIAN, SPANISH, SWEDISH, TURKISH, UKRAINIAN
 • server_name
  • Název serveru, který se bude objevovat v server listu
 • server_password
  • Heslo pro připojení na server
 • server_port
  • Port serveru, měnit pouze v případě více instancí na jednom stroji
Aktualizace provedena: Srpen 9, 2017

Byl tento článek užitečný?

Související články

CzechEnglish