Citizens

Úvod

Citizens slouží pro přidání NPC do hry, se kterými lze interagovat

Požadavky

Postup

 1. Plugin nahrajeme pomocí FTP na náš server
 2. Restartujeme server, aby se plugin načetl

Admin příkazy

 1. /citizens  – Zobrazení základních informací o pluginu
 2. /citizens reload – Znovunačtení pluginu
 3. /citizens save – Uložení NPC a konfigurace

Help příkazy

 1. /citizens help  – Zobrazení menu s nápovědou pro Citizens
 2. /npc help – Zobrazení menu s nápovědou pro NPC
 3. /trait help – Zobrazení menu s nápovědou pro rysy
 4. /script help – Zobrazení menu s nápovědou pro skripty
 5. /template help – Zobrazení menu s nápovědou pro šablony
 6. /waypoints help – Zobrazení menu s nápovědou pro waypointy

Waypoint příkazy

 1. /waypoints disableteleport – Vypnutí automatického teleportování NPC
 2. /waypoints provider – Nastavení waypoint poskytovatele pro použití při používání waypoint editoru

Template příkazy

 1. /template apply – Použití nabízených šablon na NPC
 2. /template create – Vygenerování šablony z vybraného NPC a uložení do souboru templates.yml

NPC příkazy

 1. /npc – Zobrazení základních informací o NPC
 2. /npc age – Upravení věku NPC
 3. /npc anchor– Změna/uložení/zobrazení ukotvené pozice NPC
 4. /npc behaviour– Zobrazení základních informací o NPC
 5. /npc controllable – Zapnutí ovládání NPC pomocí pravého tlačítka a kláves WASD
 6. /npc copy – Vytvoření nového NPC ze současně vybraného NPC
 7. /npc create– Vytvoření nového NPC
 8. /npc despawn – Despawnutí NPC
 9. /npc gamemode – Nastavení gamemodu pro NPC
 10. /npc gravity – Zapnutí gravitace pro NPC
 11. /npc equip – Spuštění editoru, pro úpravu brnění, itemů atd. pro NPC
 12. /npc list – Zobrazení seznamu NPC
 13. /npc lookclose – Zapnutí pozorování od NPC
 14. /npc moveto – Nastavení současné pozice na defaultní pro NPC
 15. /npc mount – Mountnutí právě vybraného NPC, tak aby se dal ovládat
 16. /npc owner  – Nastavení majitele NPC
 17. /npc path – Spuštění editoru cesty pro NPC
 18. /npc pathrange – Nastavení rozsahu ve kterém může NPC najít cestu
 19. /npc playerlist – Nastavení NPC jako hráče (bude načítat chunky atd. jako normální hráč)
 20. /npc pose – Změna/Uložení pozice NPC hlavy založené na současné pozici hráče
 21. /npc power – Nastavení zdali je creeper NPC vybuchující, nebo ne
 22. /npc profession – Změna profese od NPC vesničana
 23. /npc remove – Odstranění NPC
 24. /npc rename – Přejmenování NPC
 25. /npc select – Výběr daného NPC podle zadaného ID
 26. /npc size – Nastavení velikosti slimu/slizouna
 27. /npc skeletontype – Změna typu NPC skeletona
 28. /npc spawn – Spawnutí existujícího NPC
 29. /npc speed – Nastavení rychlosti chození NPC
 30. /npc text – Zapnutí textového editoru, pro nastavení co bude NPC říkat
 31. /npc tphere – Teleportování NPC na vaší pozici
 32. /npc tp – Teleportování k NPC
 33. /npc type – Změna typu moby NPC
 34. /npc vulnerable – Zapnutí zdali mohou NPC brát damage a umírat
 35. /npc zombiemod – Nastavení zombie typu NPC
 36. /trait – Přidání rysů k NPC
Aktualizace provedena: 28 února, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech