Instalace a konfigurace SSH serveru

Instalace

SSH balíček

Systémy mají většinou tento balíček defaultně nainstalované

Ubuntu

sudo apt-get install openssh-server -y

Debian

apt-get install openssh-server -y

CentOS

yum -y install openssh-server openssh-client

FreeBSD

Není potřeba systém má balíček instalován vždy defaultně

Konfigurace

Debian / Ubuntu / CentOS

Umístění konfiguračního souboru: /etc/ssh/sshd_config

FreeBSD

Umístění konfiguračního souboru: /etc/ssh/ssh_config

Úprava konfiguračního souboru

Port 22 // Port na kterém server pracuje (defaultní 22)

PermitRootLogin without-password // povolení přihlášení pro uživatele root

Allowusers pejsek kocicka // povolí přihlášení pouze konkrétním uživatelům

Restart služby

Debian / Ubuntu

service ssh restart

Nefunguje tento restart?

Použijte /etc/init.d/ssh restart

CentOS

service sshd restart

FreeBSD

sh /etc/rd.c/sshd restart

Aktualizace provedena: 24 února, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech