Minecraft – Nastavení spigot.yml

K čemu slouží spigot.yml?

 • spigot.yml je jeden z hlavních konfiguračních souborů Spigot serveru.
 • V souboru naleznete plno možností k nastavení.
 • V tomto souboru si můžete nastavit od defaultních zpráv až po různá nastavení světa.

Hlavní výhody Spigotu oproti CraftBukkitu

 • Větší možnost nastavení.
 • Lepší optimalizace.
 • Přidány nové funkce.

Požadavky

Konfigurační soubor

 • Nalezneme ho v kořenovém adresáři serveru.
Nemáte v adresáři spigot.yml?

Pravděpodobně nepoužíváte Spigot.

config-version: 8 # Verze configu - neměnit
settings:
 save-user-cache-on-stop-only: false # Nastaví, jestli se budou cache data pro hráče ukládat pořád, nebo jen při zastavení serveru
 bungeecord: false # Zapne možnosti pouze pro BungeeCord (např. aby servery měly k dispozici pravou IP hráčů)
 late-bind: false # Nedovolí hráčům připojení, dokud se nenačtou veškeré pluginy (doporučeno nejprve vyzkoušet, mohou nastat potíže)
 sample-count: 12 # Nastaví kolik (náhodně vybraných) hráčů bude zobrazeno při přejetí myší přes počet hráčů v server listu
 player-shuffle: 0 # Nastaví intervaly v ticích, ve kterých se budou náhodně střídat hráči ve frontě pro vykonávání akcí, vhodné pro PVP servery
 filter-creative-items: true # Zapne blacklist itemů, které hráč nemůže získat
 user-cache-size: 1000 # Nastaví velikost souboru usercache.json
 int-cache-limit: 1024 # Prevence proti vysokému nárustu čísel v cache souboru, místo daného čísla se nastaví tato hodnota
 moved-wrongly-threshold: 0.0625 # Interval kontrolování chybných pohybů
 moved-too-quickly-threshold: 100.0 # Nastavuje maximální rychlost, jakou se může player pohybovat
 timeout-time: 60 # Jak dlouho v sekundách může server neodpovídat, než spadne
 restart-on-crash: true # Zapne restartování serveru po crashi
 restart-script: ./start.sh # Umístění restartovacího skriptu
 netty-threads: 4 # Nastavuje množství vláken, které bude Netty využívat
 attribute:
  maxHealth:
   max: 2048.0 # Maximální zdraví, které půjde nastavit
  movementSpeed:
   max: 2048.0 # Maximální rychlost, která půjde nastavit
  attackDamage:
   max: 2048.0 # Maximální poškození v jedné ráně
 debug: false # Zapne debug režim
commands:
 tab-complete: 0 # Kolik prvních písmen se musí napsat, než bude fungovat tab-complete pro příkazy
 log: true # Nastaví, jestli mají být vykonané příkazy zapsány do logu
 spam-exclusions: # Seznam příkazů, kvůli kterým nebude hráč při spamování potrestán
 - /skill
 silent-commandblock-console: false # Povolit nebo zakázat výstupy z CMD bloků do konzole
 replace-commands: # Vypne příkazy z Bukkitu a nahradí je originálními příkazy z Minecraftu
 - setblock
 - summon
 - testforblock
 - tellraw
messages:
 whitelist: You are not whitelisted on this server! # Zpráva zobrazená hráči při zapnutém whitelistu, když hráč na whitelistu není
 unknown-command: Unknown command. Type "/help" for help. # Zpráva napsaná hráči při použití neexistujícího příkazu
 server-full: The server is full! # Zpráva napsána hráči, který se nemůže připojit z důvodu plného serveru
 outdated-client: Outdated client! Please use {0} # Zpráva při pokusu o připojení se starým klientem
 outdated-server: Outdated server! I'm still on {0} # Zpráva při pokusu o připojení s příliš novým klietem
 restart: Server is restarting # Zpráva zobrazená po napsání příkazu /restart
stats:
 disable-saving: false # Nastavení na true vypne ukládání statistik a achievementů pro hráče
 forced-stats: {} # Automaticky přidělované achievementy
world-settings:
 default: # Název složky světa
  verbose: true # Zobrazovat detailní popis konfigurace světa při každém startu serveru
  anti-xray:
   enabled: true # Zapne nebo vypne anti-xray
   engine-mode: 1 # 1 - schová všechny neviditelné rudy kamenem; 2 - vytvoří rudy na náhodných místech
   hide-blocks: # Seznam ID bloků pro schování při enginu 1
   - 14
   - 15
   - 16
   - 21
   - 48
   - 49
   - 54
   - 56
   - 73
   - 74
   - 82
   - 129
   - 130
   replace-blocks: # Seznam ID bloků pro nahrazení při enginu 2
   - 1
   - 5
  nerf-spawner-mobs: false # Nastavení na true vypne umělou inteligenci mobům z mob spawnerů
  growth: # Modifikuje rychlost růstu jednotlivých rostlin (100 = normální rychlost)
   cactus-modifier: 100
   cane-modifier: 100
   melon-modifier: 100
   mushroom-modifier: 100
   pumpkin-modifier: 100
   sapling-modifier: 100
   wheat-modifier: 100
   netherwart-modifier: 100
  entity-activation-range: # Maximální vzdálenost hráče od entity, ve které budou entity aktivovány, nižší hodnoty mohou snížit zatížení serveru
   animals: 32
   monsters: 32
   misc: 16
  entity-tracking-range: # Maximální vzdálenost moba od hráče, aby ho hráč viděl, neovlivní zátěž serveru
   players: 80
   animals: 80
   monsters: 80
   misc: 80
   other: 80
  ticks-per: # Čas v ticích mezi
   hopper-transfer: 8 # tím, kdy hopper dostane item a předá ho dál
   hopper-check: 8 # jednotlivými kontrolami, zda hopper může přijmout item (drop, nebo inventář nad hopperem)
  hopper-amount: 1 # Maximální počet itemů, které hopper za jeden cyklus přenese
  mob-spawn-range: 4 # Poloměr v chuncích okolo hráče, ve kterých se mohou spawnovat mobové
  random-light-updates: false # Nastaví, jestli se budou chunky náhodně obnovovat (bloky nezmizí) za účelem opravení světel
  save-structure-info: true # Při vypnutí mohou nastat problémy jako nefunkčnost Ender Eye pro nalezení Strongholdů, nebo spawnování Wither Skeletonů v pevnostech
  max-bulk-chunks: 10 # Nastaví, kolik chunků bude posláno za jeden paket
  max-entity-collisions: 8 # Nastaví maximální počet kolizí pro entitu za jeden tick
  dragon-death-sound-radius: 0 # Omezí zvuk smrti draka
  seed-village: 10387312 # Určuje umístění vesnic ve světě
  seed-feature: 14357617 # Určuje umístění pevností v netheru ve světě
  hunger: # Určuje počet ztracení jídla při vykonávání určité akce
   walk-exhaustion: 0.2
   sprint-exhaustion: 0.8
   combat-exhaustion: 0.3
   regen-exhaustion: 3.0
  max-tnt-per-tick: 100 # Maximální počet výbuchů TNT za tick
  max-tick-time: # Čas v milisekundách, který mohou zabrat operace (tile) entit dříve, než budou akce přeskočeny
   tile: 50
   entity: 50
  item-despawn-rate: 6000 # Počet ticků než se despawne drop
  merge-radius: # Maximální vzdálenost v blocích, na které se budou seskupovat dané předměty
   item: 2.5
   exp: 3.0
  arrow-despawn-rate: 1200 # Počet ticků než se despawne šíp
  enable-zombie-pigmen-portal-spawns: true # Zapne náhodné spawnování Zombie Pigmanů v Nether portálech
  wither-spawn-sound-radius: 0 # Omezí zvuk při spawnutí Withera
  view-distance: 10 # Rozmezí 1-15, určuje kolik chunků bude načteno kolem každého hráče, vyšší hodnoty výrazně zvyšují zatížení serveru
  hanging-tick-frequency: 100 # Frekvence přeskakování ticků
  zombie-aggressive-towards-villager: true # Při vypnutí nebudou zombíci útočit na vesničany, může snížit zátěž na server
  chunks-per-tick: 650 # Nastaví počet chunků aktualizovaných pro růst rostlin za tick
  clear-tick-list: false # Může zamezit zvyšování seznamu ticků, ale může zpomalit například růst rostlin, nedoporučováno zapínat
 • Po uložení spigot.yml restartujeme server.

Vysvětlivky

 • True – pravda, povolit
 • False – lež, zakázat
Aktualizace provedena: 19 dubna, 2019

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech