Minecraft – OP

Úvod

 • OP je nejvyšší skupina v defaultní verzi Bukkitu/Spigotu

Požadavky

 • Zakoupený Minecraft server se službou Bukkit/Spigot
 • Webová administrace (konzole)

Přidání práv

 1. Otevřeme si server v administraci a půjdeme do sekce Konzole
 2. Zadáme příkaz op <váš nick> do řádku a odešleme
 3. V tuto chvíli máte plná práva

Práva, které OP má již v základním Bukkitu/Spigotu

 • /ban – <hráč> <důvod>
 • /ban-ip – <ip adresa>
 • /banlist – Seznam banů
 • /banlist ips – Seznam IP banů
 • /gamemode 0;1;2;3 – Herní mód (0-survival, 1-creative, 2-adventure, 3-spectator)
 • /defaultgamemode 0;1;2;3 – Herní mód po připojení
 • /give <hráč> <předmět> <množství> <poškození> – Udělení předmětu hráči
 • /kick <hráč> – Vyhození daného hráče ze serveru
 • /op <hráč> – Udělení stejných práv hráči, jako máte Vy
 • /pardon <hráč> – Odbanování hráče (zrušení přestupku hráči)
 • /pardon-ip <ip adresa> – Odbanování ip adresy (zrušení přestupku ip adrese)
 • /save-all – Zapíše zálohy světů do disku
 • /save-off – Zakáže zapisování záloh do souborů světů
 • /save-on – Povolí zapisování záloh světů
 • /say <zpráva> – Sdělí zprávu serveru
 • /stop – restartuje server
 • /time set <číslo> – Nastaví čas (0 – 24000; 6000 – poledne, 12000 – soumrak/stmívání, 18000 – půlnoc)
 • /weather <počasí> <sekundy> – Změna počasí (clear – čisté nebe, rain – déšť, thunder – bouřka)
 • /toggledownfall – Přepne mezi deštěm a sněhem
 • /tp <hráč> – Teleportování Vás k danému hráči
 • /tp <hráč č.1> <hráč č.2> – Teleportování hráče č.1 k hráči č.2
 • /tp <hráč> <x> <y> <z> – Teleportování hráče na souřadnice
 • /whitelist on/off – Zapnutí a vypnutí whitelistu (whitelist = přístup na server jen pro hráče s povolením)
 • /whitelist add/remove <hráč> – Přidání/odebrání hráče do/z whitelistu
 • /whitelist reload – Obnoví seznam hráčů upravený z disku (FTP) do hry
 • /xp <množství> <hráč> – Přidá hráči “levely”, maximum je 5000
Aktualizace provedena: 25 února, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech