TeamSpeak – APS – GroupPermission

Požadavky

Postup

 1. Aktivujeme si Advanced permissions systém, návod zde
 2. Půjdeme do „Permissions”, pak „Server groups”, nebo stiskneme Ctrl + F1 
 3. Vybereme si skupinu, které chceme nastavit permisse
 4. V tuto chvíli nás čeká nastavování permissí

Základní permisse

Create Sub-Channels

 • Povolí vytvoření sub-místnost
 • Název: b_channel_create_child
 • Rozmezí: true/false

Create Permanent rooms

 • Povolí vytvoření permanentní místnosti
 • Název: b_channel_create_permanent
 • Rozmezí: true/false

Create Semi-permanent channels

 • Povolí vytvoření dočasné místnosti (bez připojení hráče během 3 dnů se smaže)
 • Název: b_channel_create_semi_permanent
 • Rozmezí: true/false

Create Temporary channels

 • Povolí vytvoření dočasné místnosti (po odpojení všech hráčů z místnosti se smaže)
 • Název: b_channel_create_temporary
 • Rozmezí: true/false

Create channel with desc./topic/password/maxclients

 • Povolí vytvoření místnosti s description/topic/password/maxclients
 • Název: b_channel_create_with_description/topic/password/maxclients
 • Rozmezí: true/false

Delete channels Permanent/Semi-Permanent/Temporary

 • Povolí smazání permanentních nebo dočasných místností
 • Název: b_channel_delete_permanent/semi_permanent/temporary
 • Rozmezí: true/false

Join channel Permanent/Semi_permanent/Temporary

 • Povolí připojení do místností
 • Název: b_channel_join_permanent/semi_permanent/temporary
 • Rozmezí: true/false

Ignore Passwords/Maxclients in channels

 • Ignorování hesel nebo max. počtů klientů pro přístup do místnosti
 • Název: b_channel_join_ignore_password/maxclients
 • Rozmezí: true/false

Join power

 • Přístup podle „přístupové síly”
 • Název: i_channel_join_power
 • Rozmezí: 0-75 (75 je nejvíce)

Subscribe power

 • Umožňuje vidět členy místnosti podle „síly”
 • Název: i_channel_subscribe_power
 • Rozmezí: 0-75

Description view power

 • Umožňuje číst popisek místnosti podle „síly”
 • Název: i_channel_description_view_power
 • Rozmezí 0-75

Icon

 • Nastaví vybranou ikonu (16×16)
 • Název: i_icon_id
 • Rozmezí: Ikona

Create groups

 • Umožní vytváření server/channel group
 • Název: b_virtualserver_server/channelgroup_create
 • Rozmezí: true/false

Delete groups

 • Umožní mazání server/channel group
 • Název: b_virtualserver_server/channelgroup_delete
 • Rozmezí: true/false

Add power

 • Přidání skupiny podle „síly”
 • Název: i_group_member_add_power
 • Rozmezí: 0-75

Needed add power

 • Potřebná „síla” pro přidání skupiny
 • Název: i_group_needed_member_add_power
 • Rozmezí: 0-75

Remove power

 • Odebrání skupiny podle „síly”
 • Název: i_group_member_remove_power
 • Rozmezí: 0-75

Needed remove power

 • Potřebná „síla” pro odebrání skupiny
 • Název: i_group_needed_member_remove_power
 • Rozmezí: 0-75

Permanent group

 • Permanentní skupina
 • Název: b_group_is_permanent
 • Rozmezí: true/false

Kick from server/channel power

 • „Síla” pro vyhození ze serveru/místnosti
 • Název: i_client_kick_from_server/channel_power
 • Rozmezí: 0-75

Ban power

 • „Síla” pro zabanování hráče
 • Název: i_client_ban_power
 • Rozmezí: 0-75

Move power

 • „Síla” pro přesunutí hráče z místnosti do místnosti
 • Název: i_client_move_power
 • Rozmezí: 0-75

Needed kick/ban/move power

 • Potřebná „síla” k provedení příkazu
 • Název: i_client_needed_kick_from_server/channel_power; i_client_needed_ban/move_power
 • Rozmezí: 0-75

Max bantime

 • Maximální čas na udělení časového banu
 • Název: i_client_ban_max_bantime
 • Rozmezí:  0-1000000 (zadává se ve dnech; -1 značí neomezeně)

 Ban list

 • Umožní vidět seznam banů
 • Název: b_client_ban_list
 • Rozmezí: true/false

 Ignore bans

 • Umožní ignorovat bany
 • Název: b_client_ignore_bans
 • Rozmezí: true/false

Reserved slots

 • Díky permissi má uživatel rezervovaný slot
 • Název: b_client_use_reserved_slot
 • Rozmezí: true/false
Aktualizace provedena: 24 února, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech