GroupManager

Úvod

GroupManager slouží pro nastavovní permisí (oprávnění) hráčů

Požadavky

Postup

 1. Plugin nahrajeme pomocí FTP na náš server
 2. Restartujeme server, aby se plugin načetl
 3. Půjdeme na FTP do složky plugins/GroupManager
 4. V textovém editoru si otevřeme soubor groups.yml
 5. Zde si nastavíme skupiny a jejich oprávnění viz:
 6. Nyní soubor zavřeme a půjdeme do souboru users.yml
 7. Zde si můžeme nastavit skupiny + případně speciální oprávnění přímo pro dané hráče viz:

Příkazy

 1. /manuadd <název hráče> <název skupiny> – Přidání hráče do dané skupiny
 2. /manudel <název hráče> – Odebrání hráče ze skupin
 3. /manuaddsub <název hráče> <název skupiny> – Přidání hráče do podskupiny
 4. /manudelsub <název hráče> <název skupiny> – Odebrání hráče z podskupiny
 5. /manpromote <název hráče> <název skupiny> – Povýšení hráče o skupinu výš
 6. /mandemote <název hráče> <název skupiny> – Snížená hráče o skupinu níž
 7. /manwhois <název hráče> – Oznámení skupiny do které hráč patří
 8. /manuaddp <název hráče> <oprávnění> – Přidání oprávnění danému hráč
 9. /manudelp <název hráče> <oprávnění> – Odebrání oprávnění danému hráči
 10. /manulistp <název hráče> <oprávnění> – Výpis všech oprávnění, které hráč má
 11. /manucheckp <název hráče> <oprávnění> – Ověření zdali má hráč dané oprávnění a kde ho vzal
 12. /manuaddv <název hráče> <proměnná> <hodnota> – Přidá, nebo nahrádí hráči danou proměnnou (například prefix, nebo suffix)
 13. /manudelv <název hráče> <proměnná> – Odebere hráči proměnnou
 14. /manulistv <název hráče> – Zobrazí seznam proměnných, které hráč má
 15. /manucheckv <název hráče> <proměnná> – Ověření zdali má hráč danou proměnnou a kde jí vzal
 16. /mangadd <název skupiny> – Přidání skupiny do systému
 17. /mangdel <název skupiny> – Smazání skupiny ze systému (Hráči budou ze skupiny přesunuti do základní skupiny)
 18. /mangaddi <název první skupiny> <název druhé skupiny> – Přidá první skupinu do dědění druhé skupiny
 19. /mangdeli <název první skupiny> <název druhé skupiny> – Odebere první skupinu z dědění druhé skupiny
 20. /listgroups – Zobrazí seznam dostupných skupin
 21. /mangaddp <název skupiny> <oprávnění> – Přidání oprávnění do skupiny
 22. /mangdelp<název skupiny> <oprávnění> – Odebrání oprávnění ze skupiny
 23. /manglistp <název skupiny> – Zobrazí seznam všech oprávnění, které skupina má
 24. /mangcheckp <název skupiny> <oprávnění> – Ověření zdali má skupina dané oprávnění a kde ho vzala
 25. /mangaddv <název skupiny> <proměnná> <hodnota> – Přidá, nebo nahrádí skupině danou proměnnou (například prefix, nebo suffix)
 26. /mangdelv <název skupiny> <proměnná> – Odebere skupině proměnnou
 27. /manglistv <název skupiny> – Zobrazí seznam všech proměnných, které skupina má
 28. /mangcheckv <název skupiny> <proměnná> <hodnota> – Ověření zdali má skupina danou proměnou a kde jí vzala
 29. /mansave – Uloží všechny oprávnění
 30. /manload <název světa> – Znovu načte svět a soubor config.ymlm, nebo načte daný svět
 31. /mantogglevalidate – Zapne/Vypne ověřování, zdali je hráč online
 32. /mantogglesave – Zapne/Vypne auto ukládání světů
Aktualizace provedena: 4 listopadu, 2017

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech