MaxBans

Úvod

Podpora

MaxBans podporuje verzi minecraftu jen do 1.12.

MaxBans slouží pro dočasné bany, ip bany…

Požadavky

Postup

 1. Plugin nahrajeme pomocí FTP na náš server
 2. Připojíme se na server a použijeme některý z dostupných příkazů

Základní příkazy

 1. /unban <jméno hráče, IP> – Odbanuje hráče
 2. /ban <jméno hráče, IP> <Důvod> – Zabanje hráče s daným důvodem
 3. /ipban <jméno hráče, IP> <Důvod> – Zabanuje IP adresu hráče s daným důvodem
 4. /tempban <jméno hráče, IP> <Doba> <minuty|hodiny|dny|týdny|atd…> <Důvod> – Dočasně zabanuje hráče
 5. /tempipban <jméno hráče, IP> <number> <minuty|hodiny|dny|týdny|atd…> <Důvod> – Dočasně zabanuje IP adresu hráče
 6. /mute <jméno hráče> – Zakáže hráči psaní do chatu
 7. /tempmute <jméno hráče> <Doba> <minuty|hodiny|dny|týdny|atd…> – Dočasně zakáže hráči psaní do chatu
 8. /kick <jméno hráče, * pro všechny hráče> – Vyhodí hráče ze serveru
 9. /checkip <jméno hráče> – Zobrazí IP adresu hráče
 10. /togglechat – Zobrazí chat
 11. /checkban <jméno hráče> – Zobrazí zda-li má daný hráč ban
 12. /warn <jméno hráče> <Důvod> – Varuje hráče
 13. /clearwarnings <jméno hráče> <Důvod> – Smaže hráčova upozornění
 14. /unwarn <jméno hráče> – Smaže hráčovo nejčastější varování
 15. /unmute <jméno hráče> – Povolí opět hráči psát do chatu
 16. /history [jméno hráče] [Počet záznamů] – Zobrazí historii hráčových banů, kicků, mutnutí…
 17. /mbreload – Znovu načte plugin
 18. /mbwhitelist <jméno hráče> – Povolí hráči hrát i přes IP ban. Například, když 2 hráči hrají na stejné IP adrese.
 19. /forcespawn – 2x teleportuje hráče na mid, aby nemohl použít příkaz /back
 20. /rangeban <1. IP adresa – 2. IP adresa> [Důvod] – Zabanuje rozsah IP adres od 1. IP adresy až do 2. IP adresy
 21. /temprangeban <ip1-ip2> <time> <hours/min/sec> [reason] – Dočasně zabanuje rozsah IP adres od 1. IP adresy až do 2. IP adresy
 22. /unrangeban <ip> – Odebere danou IP adresu z rozsahu zabanovaných IP adres
Aktualizace provedena: 8 března, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech