MaxBans

Úvod

MaxBans slouží pro dočasné bany, ip bany…

Požadavky

Postup

 1. Plugin nahrajeme pomocí FTP na náš server
 2. Připojíme se na server a použijeme některý z dostupných příkazů

Základní příkazy

 1. /unban <jméno hráče, IP> – Odbanuje hráče
 2. /ban <jméno hráče, IP> <Důvod> – Zabanje hráče s daným důvodem
 3. /ipban <jméno hráče, IP> <Důvod> – Zabanuje IP adresu hráče s daným důvodem
 4. /tempban <jméno hráče, IP> <Doba> <minuty|hodiny|dny|týdny|atd…> <Důvod> – Dočasně zabanuje hráče
 5. /tempipban <jméno hráče, IP> <number> <minuty|hodiny|dny|týdny|atd…> <Důvod> – Dočasně zabanuje IP adresu hráče
 6. /mute <jméno hráče> – Zakáže hráči psaní do chatu
 7. /tempmute <jméno hráče> <Doba> <minuty|hodiny|dny|týdny|atd…> – Dočasně zakáže hráči psaní do chatu
 8. /kick <jméno hráče, * pro všechny hráče> – Vyhodí hráče ze serveru
 9. /checkip <jméno hráče> – Zobrazí IP adresu hráče
 10. /togglechat – Zobrazí chat
 11. /checkban <jméno hráče> – Zobrazí zda-li má daný hráč ban
 12. /warn <jméno hráče> <Důvod> – Varuje hráče
 13. /clearwarnings <jméno hráče> <Důvod> – Smaže hráčova upozornění
 14. /unwarn <jméno hráče> – Smaže hráčovo nejčastější varování
 15. /unmute <jméno hráče> – Povolí opět hráči psát do chatu
 16. /history [jméno hráče] [Počet záznamů] – Zobrazí historii hráčových banů, kicků, mutnutí…
 17. /mbreload – Znovu načte plugin
 18. /mbwhitelist <jméno hráče> – Povolí hráči hrát i přes IP ban. Například, když 2 hráči hrají na stejné IP adrese.
 19. /forcespawn – 2x teleportuje hráče na mid, aby nemohl použít příkaz /back
 20. /rangeban <1. IP adresa – 2. IP adresa> [Důvod] – Zabanuje rozsah IP adres od 1. IP adresy až do 2. IP adresy
 21. /temprangeban <ip1-ip2> <time> <hours/min/sec> [reason] – Dočasně zabanuje rozsah IP adres od 1. IP adresy až do 2. IP adresy
 22. /unrangeban <ip> – Odebere danou IP adresu z rozsahu zabanovaných IP adres
Aktualizace provedena: Listopad 4, 2017

Byl tento článek užitečný?

Související články

CzechEnglish