PermissionsEx

Upozornění

Plugin PermissionsEX už není aktualizovaný ze strany vývojářů a proto doporučujeme využít plugin LuckPerms.

Úvod:

 • Plugin PermissionsEx slouží k nastavování práv a skupin hráčům

Požadavky:

Konfigurace

  • Přidělení plných práv

   • V konzoli zadáme příkaz „pex user <nick> add *” – V tuto chvíli máte plná práva na Vašem nicku viz. obrázek č. 3
  • Vytvoření skupin

   • Vytvoření skupiny – „/pex group <skupina> create”
   • Přidání permisse do skupiny – „/pex group <skupina> add <permisse>”
   • Vypsání seznamu všech skupin – „/pex groups”
  • Skupiny/práva hráče

   • Přidání hráče do skupiny – „/pex user <nick> group set <skupina>”
   • Odstranění hráče ze skupiny – „/pex user <nick> remove <skupina>”
   • Přidání práva hráči – „/pex user <nick> add <permisse>”
   • Odebrání práva hráči – „/pex user <nick> remove <permisse>”
   • Seznam všech hráčů, kteří mají nějaká práva – „/pex users”
   • Zobrazení práv a skupin hráče – „/pex user <nick>”
  •  Obnovení/reload

   • Obnovení/reload všech souborů pex – „/pex reload”
  • Odkaz na všechny příkazy a permisse zde
  • Odkaz na již předpřipravený permissions.yml zde
Soubor config.yml – klasické zapojení bez potřeby MySQL (# = vysvětlivka)

 

Soubor config.yml – zapojení pomocí MySQL

 

Soubor permissions.yml (ukázka pouze dvou skupin)

 

Aktualizace provedena: 24 února, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech