Chest Commands GUI

Úvod

 • Plugin Chest Commands GUI slouží k vytvoření grafického rozhraní (otevření truhly, ve které jsou různé předměty s různými příkazy)

Požadavky

Příkazy

 • /chestcommands nebo /cc – Zobrazí verzi pluginu, jméno developera a jak si pomoci
 • /cc help – Zobrazí všechny příkazy
 • /cc reload – Znovu načte plugin
 • /cc open <jméno menu> – Otevře menu
 • /cc open <jméno menu> <hráč> – Otevře menu hráči
 • /cc list – Zobrazí všechny správně načtené menu

Permisse

 • chestcommands.command.help – Použití přikazu /cc help
 • chestcommands.command.reload – Použití příkazu /cc reload
 • chestcommands.command.open – Použití příkazu /cc open pro sebe
 • chestcommands.command.open.others – Použití příkazu /cc open pro ostatní
 • chestcommands.command.list – Použití příkazu /cc list
 • chestcommands.update – Hráči s touto bude po připojení zobrazovat notifikace o aktualizaci pluginu
 • chestcommands.open.<jméno menu>.yml – Povolí otevření vybraného menu
 • chestcommands.economy.bypass – Zakáže odečítání herní (kompatibilní) měny
 • chestcommands.sign – Povolí vytvářet cedulky pro tento plugin

Popis souboru lang.yml

 • Soubor najdeme zde: /plugins/ChestCommands
 • Slouží k úpravě zpráv pluginu

# – Vysvětlivka

no-points: '&cYou need {points} player points for this.'  #Hráč nemá dostatek bodů
no-open-permission: '&cYou don''t have permission &e{permission} &cto use this menu.'  #Hráč nemá permisse na otevření uvedeného menu
default-no-icon-permission: '&cYou don''t have permission for this icon.'  #Zpráva pokud hráč nemá práva
open-menu: '&aOpening the menu "{menu}".'  #Zpráva po otevření menu
no-exp: '&cYou need {levels} XP levels for this.'  #Hráč nemá dostatek levelů
menu-not-found: '&cMenu not found! Please inform the staff.'  #Menu není nalezeno (Může se v něm vyskytovat chyba)
no-money: '&cYou need {money}$ for this.'  #Hráč nemá dostatek peněz
no-required-item: '&cYou must have &e{amount}x {material} &c(ID: {id}, data value:
{datavalue}) for this.'  #Nedostatek materiálu
open-menu-others: '&aOpening the menu "{menu}" to {player}.'  #Otevření menu jinámu hráči
any: any

Popis menu example.yml

 • Soubor najdeme zde: /plugins/ChestCommands/menu
 • Můžete si vytvořit jakékoliv menu (např. minihry.yml)
 • Vysvětlíme si pouze základní řádky
menu-settings:  #Nastavení menu
name: '&1Example menu'  #Jméno
rows: 3  #Počet řádků
command: 'menu'  #Příkaz pro otevření
auto-refresh: 5  #Automatické obnovení
open-action: 'sound: note pling; tell: &eYou opened the example menu.'  #Akce při otevření
open-with-item:  #Otevření s předmětem
id: wool:1  #Jméno(id) předmětu
left-click: false  #Otevření po levém kliknutím myši
right-click: true  #Otevření po pravém kliknutím myši

spawncmd:  #Jméno uvedené v souboru předmětu
COMMAND: 'spawn'  #Příkaz
NAME: '&e/spawn'   #Jméno, které vidí hráči
LORE:  #Popis
- 'It justs executes /spawn'
- 'as the player who clicked.'
ID: bed  #Id předmětu
POSITION-X: 1  #Pozice X (1-9)
POSITION-Y: 1  #Pozice Y (Podle počtu řádků vybraných v menu-settings)

Další příkazy

Enchantování
 • ENCHANTMENT: 'fire aspect, 1'  #Enchantuje item
Placení
 • PRICE: 100.0   #Po kliknutí odečte 100 herní měny
 • LEVELS: 2  #Po kliknutí odečte 2 levely
 • REQUIRED-ITEM: 'dirt, 30'  #Placení předměty, které jsou v inventáři. Odečte 30 kusů hlíny z inventáře.
 • POINTS: 20  #Po kliknutí odečte 20 bodů. Potřebný plugin Player Points.
Permisse v menu
 • PERMISSION: 'něco.permisse'  #Pokud hráč nemá tuto permissi, po kliknutí se nic nestane
 • VIEW-PERMISSION: 'něco.permisse'  #Pokud hráč nemá tuto permissi, item neuvidí
 • PERMISSION-MESSAGE: '&cNa toto nemáš práva'  #Zpráva, pokud hráč nemá permisse
Nákup předmětů (hráč nakupuje)
 • iron:
  COMMAND: 'give: 265'
  PRICE: 100
  NAME: 'Zakup si zelezo'
  ID: 265,16
  POSITION-X: 1
  POSITION-Y: 1
  #Hráč zakoupí 16 iron ingotů a hráči se odečte 100 herní měny
Výkup předmětů (hráč prodává předměty serveru)
 • stone:
  COMMAND: 'givemoney: 16'
  REQUIRED-ITEM: 1, 32
  NAME: 'Prodej nam kamen'
  ID: 1, 32
  POSITION-X: 1
  POSITION-Y: 1

Symboly

<3 = ❤
[*] = ★
[**] = ✹
[p] = ●
[v] = ✔
[+] = ♦
[++] = ✦
[x] = █
[/] = ▌
[cross] = ✠
[arrow_right] = →
[arrow_left] = ←
[arrow_up] = ↑
[arrow_down] = ↓

Cedulky

 • Slouží k otevření menu po příkazu
 • Na 1. řádku použijte “[Menu]”
 • Na 2. řádku napište jméno menu, které chcete použít (bez .yml)
 • Pokud správně vytvořeno, cedulka bude modrá
 • Pokud bude chyba, cedulka bude červená

 

 

Aktualizace provedena: 24 února, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech