Podmínky pro přijetí dokumentace

Pokud si píšete dokumentaci a ptáte se, proč Vaše dokumentace není přijata, tak se ujistěte, že jste splnili všechny následující body. V případě, že ne, tak víte, kde je problém.

Dostupnost:

 • Dokument musí být dostupný online, doporučuji využívat Google Dokumenty
 • Dokument nesmí obsahovat podezřelé zdroje
 • V případě využití externích souborů musí mít tyto soubory formát PDF, aby se dokument nezměnil z důvodu nekompatibilních verzí prohlížečů
 • Pokud chcete podrobné vysvětlení, kde máte chybu, tak u online dokumentu zapněte možnost komentovat

Stylistika:

 • Celý dokument musí mít jednotný font
 • Udržujte odstavce a stejná zarovnání
 • V případě stránkování nepoužívejte „Enter”, ale řádné zakončení
 • Nadpisy a podnadpisy mějte označené pomocí funkce (stylu), ne manuálně
 • Pokud používáte barvy, tak obezřetně, nechceme mít omalovánky
 • Každý dokument musí mít:
  • Úvodní stránku s názvem, logem a verzí dokumentu
  • Předmluvu
  • Osnovu
  • Obsahovou část

Gramatika:

 • Vyvarujte se alespoň očividných chyb, minimálně používejte automatické opravy
 • Žádné vulgární, ani slangové výrazy
 • V případě, že píšete dokument, tak v jednom jazyce (CZ/SK), nikoliv namíchaně
 • Pokud popisujete jakoukoliv věc na serveru, tak srozumitelně a používejte i rozvinutá souvětí

Obsah:

 • Dokument je shrnutí celku, takže se do něj píší i věci, co se plánují do budoucna
 • V případě, že uvedete položku, tak dodejte i popis, nikdy se neodkazujte na předchozí sekce
 • Pokud popisujete čas, tak si musíte být vědomi reálně potřebného času k uskutečnění
 • Pokud popisujete Vaše finanční zhodnocení, tak je potřeba je zhodnotit dle položek, nikoli jen jako celek
 • Pokud počítáte s týmem, můžete dopsat i momentálně volné pozice
 • Dbejte na to, aby informace, které dodáváte, byly pravdivé
 • Popisujete-li co Vás odlišuje, tak se ujistěte, že to tak je a nepíšete nepravdivé či zcela běžné informace
 • Odkazujete-li na externí zdroje, tak je prosím přidejte jako URL adresu
 • Pokud máte možnost, tak text podkládejte obrazovým materiálem
 • Dokument není statický, měl by se s vývojem doplňovat

Autorská práva:

 • Pokud používáte jakkoliv pozměněnou verzi templatu, tak je zapotřebí zachovat jména, která tam jsou uvedena
 • V případě potřeby si můžete do předmluvy uvést Vaše znění, ale Hicoria Hosting s.r.o. musí mít vždy právo na použití
 • Veškeré materiály, včetně myšlenek, musí být Vaše, v případě, že nejsou, uveďte je prosím jako zdroj či vliv
 • Aby nemohlo dojít k poškození z naší strany, nikdy neudělujte práva na editaci dokumentu pro pracovníky Hicoria (maximálně možnost komentovat)
Aktualizace provedena: 24 února, 2022

Byl tento článek užitečný?

Související články

EnglishCzech